Styrelsen
 

Ordförande Bjarne Adolfsson bjarneadolfsson(at)gmail.com

Viceordförande Lisbeth Sved

Sekreterare Karin Antell

Kassör Birgitta Stjernberg

Medlemmar Carita Wiik, Leo Gammals

Suppleanter: Svea Lindqvist, Anne Westermark

 

Dirigent Magnus Strandvik