Styrelsen 2024
 

Ordförande: Lisbeth Sved
Vice ordförande: Leo Gammals
Sekreterare: Carita Wiik
Kassör: Birgitta Stjernberg
Kim Metso
Anita Pihlflykt

Suppleant: Svea Lindqvist

Dirigent 2023 -
Patricia Lindström