Presentation av kören

Box sångkör grundades 1919 och firar alltså 100 år av körsång i sydöstra Sibbo. Vi är en blandad kör som leds av Magnus Strandvik.

Genom att vi är en sektion i Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSös) har vi våra rötter djupt i ungdomsföreningsverksamheten. Vi strävar efter att vara en aktiv och närvarande kör i regionens byar och värna om de ideal som utmärkande för de finlandssvenska ungdomsföreningarna. 

Vi samarbetar regelbundet med andra körer i Sibbo och inom Borgånejdens sång- och musikförbund som vi är en del av. Sibbo Spelmanslag deltar ofta i våra konserter och kören blir då och då ackompanjerad av Box Hornorkester, senast i temat till Lloyd Webbers Phantom of the Opera och Merikantos Sommarvals.

Vår repertoar är bred och omfattar allt från traditionell finlandssvensk körsång till svensk och finsk pop. Vi strävar efter en musikalisk mångfald där också visor och sånger av lokala förmågor lyfts fram. De kan till exempel vara komponerade och arrangerade av körens egna medlemmar eller höra till folktraditionen i Sibbo skärgård   

Vårt musikaliska hem är föreningslokalen Skattåkersberg i Box. Där ordnar vi egna konserter och deltar då och då i VaHiSös evenemang.  I adventstider sjunger vi traditionella julsånger. I fjol hölls våra konserter i Söderkulla kyrka tillsammans med Östersundom sångkör och i Kullo bykyrka tillsammans med Roostaggarna.

Vi arbetar som en kurs inom Sibbo Institut, vilket också medför ett pedagogiskt ansvar. Därför håller vi regelbundet workshoppar där vi övar musikaliska färdigheter under ledning av vår dirigent eller andra professionella musiker.   

Vi övar onsdagar klockan 19-21 i Boxby skola. Det går bra att bara titta in på en övning eller kontakta ordförande Bjarne Adolfsson .